Tur Satış Sözleşmesi


Kayıt Detayları:

* Tur detayında ücretsiz çocuk yaşı belirtilmiştir. Ücretsiz sınıfa giren çocuğu eklemeyiniz.

(Ücretsiz sınıftaki çocuklarınız varsa bunu ofisimize bildiriniz)

* Çocuk indirimi ebeveyn ile aynı odada kalmak şartı ile uygulanır.

* Grup indiriminde çocuklar grup sayısına katılmaz.

* İndirime tabi çocuklar ikinci bir indirim alamaz.

* SİNGLE konaklama seçilmesi halinde single farkı uygulanır.

Sözleşme

4822 Sayılı kanun ile değişik 4077 Sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve mesafeli

sözleşmeler uygulama usül ve esasları hakkında yönetmelik hükümleri gereğince, internet

üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme düzenlenmesi gerekmektedir.

Mihrab Turizm Katılım Sözleşmesi

Bu sözleşmenin kabul edilmesiyle Mihrab Turizm Seyahat Acentası’nın tur şartlarını kabul etmiş

sayılırsınız.

I.ÖDEMELER

Kayıt anında rezervasyon bedelinin en az %30’u kalan bakiyenin ise geziye başlamadan en geç

15 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin

gerçekleşmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilir. Bu durumda gezi bedelinin %30’u

cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.

II.KAYIT-İPTAL-DEVİR-DEĞİŞİKLİKLER

1.Acenta gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması ve/veya olumsuz hava koşulları, yol

engeli, grev, terör, savaş, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar gezinin başlamasına veya

devamına engel teşkil eden bu gibi mücbir sebeplerden ötürü geziyi iptal edebilir, bu durumda

tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

2.

A-Tüketicinin gezinin başlamasına 15 gün kalaya kadar iptal-değişiklik talep etmesi durumunda

ücretin tamamı iade edilir.

B-Tüketici, rezervasyonunu kendisi veya birinci derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline

engel rahatsızlıklarını ve ölümleri tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi rapor ile

belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebep ile gezinin başlamasından 15-8 gün önce iptaldeğişiklik talep etmesi halinde gezi bedelinin %35’ini, 7 günden az bir süre kala ise gezi bedelinin

tamamını Mihrab Turizm Seyahat acentasına ödemeyi kabul ve taahhüt eder. İptal

talebi dohaturizm@gmail.com e-mail adresine veya 03123121260 numaralı fax’a yazılı olarak

bildirilmelidir. Sözlü bildirimler geçersizdir.

C-Tüketici, indirimli satış döneminde satın almış olduğu Erken rezervasyon İndirimli Ürününü

herhangi bir sebeple iptal ettirmek isterse, gezi başlangıç tarihinden 7 gün öncesine kadar gezi

bedelinin %35’ini 7 günden az bir süre kala ise gezi bedelinin tamamını Mihrab Turizm Seyahat

acentasına ödemeyi kabul ve taahhüt eder

D-Turlardan birine kaparo ödemesi yapılan durumlarda kaydınız kesinleşir. 2 geceden fazla

geceleme içeren turlarda turun hareketine 7 gün kalana kadar, 2 geceden az konaklama içeren

turlarda turun hareketine 3 gün kalana kadar, günübirlik turlarda ise turun hareketine 24 saat

kalıncaya kadar; tur ücretinin geri kalanı yatırılmadığı taktirde kişi tura kaydıyla ilgili tüm haklarını

kaybedebilir. Turda kendisine ayrılan yer tekrar satışa çıkabilir. Tura kaparo ödemesi olan

katılımcının ödemeyle ilgili tüm sorumlulukları devam eder. Faturası kesilip kaparo sonrası geri

kalan ücretin tahsilatına başvurulur. Bu süreler, tarafların anlaşması koşulu ile uzatılabilir yada

kısaltılabilir.

E-Tur katılım bedelinin tamamı ödenmeden ya da kredi kartı ile taksitli satış işlemi

tamamlanmadan katılımcı kesin rezervasyonu yapılmış sayılmaz

F-Aynı turun tarihinde değişiklik yapmak ancak şu koşullarda gerçekleşebilir:

* Kaydınızı sildireceğiniz turun hareket edebilmesi için gerekli sayıyı riske etmiyorsanız,

* Kaydınızı aldıracağınız tur her açıdan uygunsa ve Mihrab Turizm açısından organizasyon

problemi yaşatmayacaksa gerçekleşebilir. Aksi durumlarda belirlenen no show bedelini ödemek

durumunda olursunuz

G-Aynı tarihteki farklı bir tura geçiş yapmak ancak aşağıdaki koşullarda gerçekleşebilir:

* Kaydınızı sildireceğiniz turun hareket edebilmesi için gerekli sayıyı riske etmiyorsanız,

* Kaydınızı aldıracağınız tur her açıdan uygunsa ve Mihrab Turizm açısından organizasyon

problemi yaşatmayacaksa gerçekleşebilir. Aksi durumlarda belirlenen no show bedelini ödemek

durumunda olursunuz

* Geçiş yaptığınız turun fiyatı geçiş yapmak istediğiniz turdan en fazla %30 daha ucuz olabilir.

Aksi halde aradaki farkı ödemek durumunda kalırsınız

H-Her turumuz kesin hareketli olmadığından ve kontenjanlarımızın sınırlı olmasından dolayı

sitemizden yapacağınız tur rezervasyonları kontrollü olarak onaylanmaktadır. Sitede herhangi bir

turumuza rezervasyon yaptırmanız halinde bizim sisteme rezervasyon onayı vermemizle

rezervasyonunuz onaylanacaktır. Dolayısıyla rezervasyon onayımız olmadan rezervasyonunuz

tamamlanmayacaktır. Bir başka deyişle sitemizden yaptırmış olduğunuz rezervasyon size

rezervasyon onayı gelmeden kesin rezervasyon olmayacaktır.

I-Sitede yapılan ödemelerde oluşabilecek hatalar sonucu ilgili tur bedelinden eksik yada fazla

çekim yapılması halinde Mihrab Turizm tarafından tutarı düzeltme hakkı saklıdır. Bu gibi

durumlarda çekim yapılan tutar değil turun belirtilen satış bedeli dikkate alınır.

J-Charter uçuşlarda 15 gün veya sonraki iptallerde mazeret geçerli olmayıp uçak ücreti iadesi

yapılmaz.

K-Charter uçuşlarda 7 gün öncesine kadar isim değişikliği yapılabilmektedir. Ancak tarifeli

uçuşlarda isim değişikliği kesinlikle yapılamamaktadır. Tüketicinin biletini kaybetmesi durumunda

ilgili havayolunun uyguladığı cezayı ödemekle yükümlüdür.

3.Tüketici turun başlamasından 7 gün öncesine kadar istediği kişiye devredebilir. Devreden

bakiye ve devir sebebiyle doğan masraflardan devreden ile beraber sorumludur.

4.Mihrab, tüketicinin başlangıcını kaçırdığı geziye iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi

durumunda, tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları gezinin başlangıç tarihinden 24 saat

sonra iptal etme hakkında sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

5.Mihrab, gerekli gördüğü durumlarda tüketiciye bildirmek kaydı ile ilan ettiği veya kayıt aldığı

turları gezi başlangıcından 7 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı süre

içerisinde, gezi kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini,

programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir.

Tüketici bu değişik ve iptalleri kabul etmediği taktirde rezervasyonunu iptal edip ödediği ücretin

tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda tüketicinin tazminat alma hakkı doğmaz.

III.GENEL HÜKÜMLER

1.Mihrab Turizm, gezi kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçlarını, hareket saatlerini ve

bunların hareket yerlerini programda belirtilen standartlara bağlı kalmak koşuluyla tüketiciye

bildirim yapılması suretiyle değiştirme veya tüketiciyi başka acentaya devretme hakkına sahiptir.

Kayıt esnasında verilen tur programları taslak, genel programlardır. Tur programlarında belirtilen

gezilerin organize edileceği günler rehberlerin inisiyatifi ile değiştirilebilir. Tüketici toplam gezi

süresindeki gecelemenin kısaltılmaması ve kalınacak tesislerin sınıf ve kategorilerinde değişiklik

yapılmaması halinde gezi şartlarının yerine getirilmiş olduğunu kabul eder.

2.Tura katılan tüketicinin her türlü gezide 50 cm x 70 cm ebatlarından büyük olmamak kaydı ile 2

valiz, uçaklı ve 3 geceden fazla konaklanan seyahatlerde ise 20 kg bagaj getirme ve götürme

hakkı vardır. Valizlerin ve içindeki eşyaların her türlü sorumluluğu sahiplerine aittir.

3.Kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile

kesici, delici, ateşli silahlar ve her çeşit hayvan acentanın açıkça ve yazılı izni olmadan taşıt

araçlarına ve konaklama tesislerine alınmazlar.

4.Acente personelinin ağır kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı veya hasarı durumunda

kaybolan, hasar gören bagajın içinde bulunan eşyaların maddi manevi değeri ile sair vasıf ve

özellikleri gözetilmeksizin, gezinin toplam bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının 1/2’si

kaybolan eşya ve valizin maddi ve manevi tazminatı olarak acenta tarafından eşya sahibi

tüketiciye ödenir. Acenta tüketici tarafından kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare

edilerek teslim edilmiş eşyanın her türlü kaybından, hasarından ve çalınmasından en çok

katılımcının ulaşım bedeli kadar sorumludur.

5.Satın alınan hizmete vize işlemleri ve hizmetleri dahil değildir.

6.Kayıt olunan turun acenta tarafından vaki iptal bildirimi, her tüketiciye münferiden yapılabileceği

gibi, grup rezervasyonlarında grup liderine, yazılı ve sözlü basın kanallarından birinde ilan yolu ile

genel olarak yapılabilir.

7.Tüketicinin satın almış olduğu tur programındaki gezinin başlamasından sonra meydana

gelecek mücbir hal dışındaki sebeplerden acenta sorumludur. Acenta gerekli olan hallerde

tüketici aleyhine olan değişiklikleri TÜRSAB Kütahya çizelgesi hükümleri uyarınca tüketiciye

bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda fiyata dahil olmayan ve

gezi esnasında tüketiciye verilerek ek ve/veya alternatif düzenlemeler ile de telafi yoluna gidebilir.

Ek veya ikame hizmetlerin tüketici tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması tüketicinin

bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.

8.Tüketicinin başladığı turu hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde turu terk

ettiğini acente yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek

zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılmaz ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.

9.Tüketicinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi

niyetli tüketicinin özen borcudur. Tüketicinin şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar

kullanması şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını

ortadan kaldırır.

10.Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici(ler) kendi

adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)nin bu sözleşmeyi imzalaması ile

sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen sözleşmede bizzat

imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan tüketicilerinin acenta aleyhine ve katılmış

oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler ve acentenin tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar

dışında bir bedel yada tazminat ödemek zorunda kalması halinde, acentanın sözleşmede imzası

bulunan tüketicileriyle ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan

tüketiciler sözleşmeyi imzalamış olmasalar da taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme

şartlarını broşür, katalog, web sitesi, katılım formu ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye

bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul etmiştir.

11.Acenta geziye katılacak tüketicilerle, otel, taşıyıcı firmalar ve gezi ile ilgili diğer hizmetleri

sunan her türlü üçüncü şahıs ve tüzel kişilikler nezdinde aracı konumundadır. Bu nedenle

kendisine müracaat ile geziye kayıt olan tüketicilerin acenta ile taşımayı üstlenen müesseseler

arasında yapılmış anlaşmalar hilafına; araç programlarında gösterilen saatlerde hareket yerinde

bulunmamasından, kara, hava ve deniz araçlarının her türlü gecikmelerinden, grev, terör, savaş

ihtimali veya buna benzer mücbir sebeplerden ulaşım aracını kullananın kendi hatasından veya

üçüncü kişilerin şahsi kusurlarından veya öngörülemez teknik hususlardan kaynaklanan her türlü

aksaklıklardan, maddi manevi hasarlı kazalardan, konaklama tesislerinin eksik veya hatalı

hizmetlerinden, acentanın işleten sıfatı olmaması nedeniyle mevcut sorumluluğu bulunmadığını,

asli fail gibi doğrudan doğruya sorumlu olmadığını taraflar bilmektedirler. Bu nedenle acenta

tüketiciye karşı asli fail gibi müşterek ve müteselsil borçlu değildir. Tüketici bu gibi aksaklık ve

kaza durumlarında öncelikle maddi ve manevi taleplerini asli faillerden talep ve tahsil cihetine

gidecektir. Alacağını tamamen alamadığı durumlarda kusursuz sorumluluk kaideleri dahilinde

acenteden talep olunabilecek miktar asli faillerden tahsil edilemeyen miktar olabilecektir.

12Mihrab Turizm konaklama tesislerinde oda seçimi konusunda tüketicinin taleplerini ilgili tesise

iletir; ancak talebin yerine geleceği konusunda garanti veremez. Otele varış günü odalar saat

14.00’ten önce tüketicilere teslim edilemez. Otelden ayrılış günü tüketicilerin en geç 10.00’a kadar

odalarını boşaltmaları gerekmektedir.

13.Satışlarımız nakit veya bankaların kredi kartları ile peşin ve/veya bankaların taksit yapan kredi

kartları ile taksitli olarak yapılmaktadır. Kredi kartı ile satışlarda ödemenin yapılmaması halinde

tüketici, kredi kart sözleşmesi imzalanan banka ile muhatap olup bankanın uygulayacağı faiz

oranları geçerlidir. Bu nedenle Mihrab Turizm muhatap değildir.

14. Mihrab Turizm ağırlıklı olarak doğa turlarında faaliyet göstermektedir. Bu tür turların

rezervasyonlarında ve katılımında aşağıdaki muhtemel tehlikeleri doğanın belirsizliklerinden ve

dinamiğinden doğacak aksaklıkları göze aldığınız ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Turdaki

herhangi bir yaralanma, hastalık, mal kaybı yada mala zarar gelmesi, rahatsızlık..vb doğa

turlarında kabul edilmesi gereken ön koşullardır. Bu tip seyahatlerin felsefesi ve temelini esneklik

ve alternatifler oluşturur. Doğa turlarına katılarak yukarıda sayılan koşulların muhtemel olduğunu

ve bu olayların hoşnutsuzluk yaratabileceğini kabul ediyor ve göze alıyorsunuz demektir. Fakat

her koşulda sizlere kapsamlı bir sağlık sigortası ve ferdi kaza sigortası yaptırmanızı öneririz.

Herhangi bir yaralanma, sakatlanma yada ölüm durumunda Mihrab Turizm’in yasal zorunluluk

olarak yaptırdığı sigorta dışında hiç bir sorumluluğu yoktur. Mihrabın görevi bu tip acil durumlarda

en uygun koşullarda katılımcıyı en yakın sağlık merkezine ulaştırmak ve sigortasını devreye

sokmaktır.

15. Organizasyonlarımızın ve özellikle doğa turlarının gereği olarak grup liderine uymak

zorundasınız. Turun gidişatını bozacak yada diğer grup üyelerini huzursuz edecek davranışlarda

bulunduğunuz taktirde, başkalarının sağlığını tehlikeye attığınız durumlarda tur hakkınızı

kaybeder ve turla ilişkiniz düzenlenen rapor ile kesilir. Bu durumda tazminat hakkınız yoktur.

16.Tüm aktivitelerimiz grup aktivitesidir. Grubun başarısı ve huzuru ön plandadır. Bireysel

davranışlara izin verilmez. Grup lideri tur boyunca yetkili tek otoritedir. Şayet grup lideri sağlık

durumunuzun yada genel davranışlarınızın grubun sağlık, birliktelik, genel yapı, güvenlik ve

huzuru ile ilgili problem yarattığını düşündüğü taktirde sizin turu terk etmenizi isteyebilir. Bu tip

durumlarda lider rapor hazırlar ve diğer grup üyelerine de raporu imzalatır. Gruptan ayrılması

istenen kişinin hiçbir tazminat hakkı doğmaz.

17.Acentemizin düzenlemiş olduğu herhangi bir gezi, tur ve organizasyon sırasında çekilen

fotoğraf, kamera görüntüsü, görsel materyaller ile ilgili tanıtım ve reklam gibi her türlü pazarlama

yöntemi için kullanılabilir, bu tanıtımlarda görüntüsü bulunan kişiler görüntüden dolayı hak talep

edemez.

18.Mihrab Turizm rezervasyon sahibine ait bilgileri gizli tutmak zorundadır. Taraflar herhangi bir

anlaşmazlık durumunda Mihrab Turizm kayıtlarını kesin delil olarak kabul ederler. Bu

sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda İstanbul mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

19.Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlardan 1618 SY., 4077 SY.,4288 SY.,2634 SY., IATAi

IHA, UFTAA konvansiyon hükümleri, Sivil havacılık kanunu, BK., TTK., Türkiye’nin dahil olduğu

Uluslararası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış tüzük, yönetmelik, genelge ve

tebliğler ile uluslararası kabul gören Frankfurter Tabelle’nin Türkiye’de ki tatbik bulan TÜRSAB

Kütahya çizelgesi hükümleri tatbiki olacaktır.

20.Acentenin sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın

hesaplanmasında TÜRSAB Kütahya çizelgesi (TÜRSAB TURİZM TÜKETİCİLERİ TALEPLERİNİ

DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ) maddeleri uygulanır.İLETİŞİM

dohaturizm@gmail.com
03123121260
Kavaklıdere mah. Bankacı sk.
    No: 3/8 Çankaya
Sitemizde anılan tüm fiyatlar, geçerli kartlar ile tek ödemede, en ucuz başlangıç fiyatlardır ve yeterli kontenjan olması durumunda geçerlidir.